ALMERE - De realisatie van 1000 extra tijdelijke sociale huurwoningen en de geplande bouw van 1500 permanente sociale huurwoningen eerder voor elkaar krijgen. Dat zijn de twee belangrijkste pijlers in het Aanvalsplan Woningbouw dat het college van Almere vandaag naar de raad heeft gestuurd. Met dit plan presenteert het college extra maatregelen voor de woningmarkt, bovenop wat er nu al gedaan wordt aan woningbouw. Het Aanvalsplan biedt aanknopingspunten om het aanbod van sociale huurwoningen in Almere op korte termijn uit te breiden. Daardoor maken reguliere woningzoekenden meer kans maken op een betaalbare woning.

Het college maakt zich net als de raad grote zorgen over de stagnerende woningbouwproductie. Dat geldt zowel voor de marktsector als de sociale woningbouw. Maar vooral in de sociale sector is voor reguliere Almeerse woningzoekenden die op zoek zijn naar en betaalbare woning de kans op een woning erg laag. Dat heeft onder meer te maken met de huisvesting van statushouders en andere urgente aandachtsgroepen en met de teruglopende doorstroming, waardoor weinig woningen vrijkomen.

Slagingskans

"We hebben de afgelopen tijd al veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat we ondanks alle tegenwind kunnen blijven doorbouwen. Maar er is meer nodig. Met dit aanvalsplan zetten we vol in op extra maatregelen om op korte termijn te komen tot een ruimer aanbod van sociale huurwoningen", aldus wethouder Wonen Julius Lindenbergh. "Het zal zeker niet makkelijk zijn om deze ambities waar te maken. Over de slagingskans gaan we graag in gesprek met de gemeenteraad."

In het aanvalsplan worden maatregelen genoemd die de gemeente al uitvoert in combinatie met nieuw te nemen maatregelen. Van groot belang is de rol van de woningbouwcorporaties. "Gemeente en corporaties zullen elkaar hard nodig hebben om die versnelling voor elkaar te krijgen. Daarom richten we een speciaal twee wekelijks Crisisoverleg in om knelpunten te signaleren en op te lossen en om de ambities uit dit aanvalsplan verder uit te werken. Zodat we stevig kunnen doorpakken en blijven bouwen.'

Ambities en dilemma's


Van de 1000 extra woningen wil het college er 300 realiseren door permanente woningbouw bedoeld voor het midden en/of het vrije segment (tijdelijk) 'om te kleuren' naar sociale huurwoningen. Daarnaast is het de bedoeling dat er nog 700 extra tijdelijke woningen bijkomen. Bij beide ambities spelen dilemma's en zullen keuzes gemaakt moeten worden die wellicht afwijken van bestaande beleidskaders. Het college wil over die dilemma's in gesprek met de raad.

Daarnaast is er het plan om de geplande bouw van 1500 sociale huurwoningen in de tijd naar voren te halen, zodat deze betaalbare woningen eerder beschikbaar zijn voor woningzoekenden. In Twentsekant en Olympiakwartier Oost worden al veel betaalbare woningen ontwikkeld, waarvan de bouw in 2026 gepland staat. Door de benodigde besluiten snel te nemen, kan die bouw al eerder van start gaan. Het college denkt bovendien aan 100 goedkope woningen voor lage inkomensgroepen in Oosterwold.