ALMERE - Uit enquêtes en bewonersavonden die de gemeente in mei en juli jl. heeft gehouden bij bewoners van blauwe zones blijkt dat er aanzienlijke parkeeroverlast wordt ervaren in deze straten. In hoofdlijnen geven bewoners twee punten aan de gemeente mee. Ten eerste vragen bewoners om intensiever te handhaven in de blauwe zone. Daarnaast wordt er gevraagd om het probleem van het uitwijkgedrag aan te pakken. Bewoners vinden dat de oorzaak van de parkeeroverlast ligt in uitwijkgedrag van bezoekers en werknemers van bedrijven in het centrum.

Op basis van eigen onderzoek van de gemeente, de enquête en de bewonersavonden heeft het college in de begroting van 2018 een voorlopig besluit genomen over de te nemen maatregelen met betrekking tot het gebied van de parkeerproblemen in en net buiten de blauwe zone. Het voorstel houdt in dat de gemeente intensiever gaat handhaven en dat de gemeente de komende maanden in gesprek gaat met bewoners over een passende uitbreiding van de blauwe zone. Tegelijkertijd heeft het college besloten dat bewoners van bestaande en eventuele nieuwe blauwe zones gratis een ontheffing kunnen krijgen.

Het voorstel is aan de gemeenteraad gepresenteerd. De raad neemt hierover op 9 november een besluit. Als het voorstel door de raad wordt aangenomen betekent dit dat bewoners in de blauwe zone geen leges meer betalen voor een ontheffing. De ingangsdatum van dit besluit is per 1 januari 2018.