ALMERE - Op 22 februari heeft wethouder de Jonge haar waardering geuit voor de inzet van de vrijwilligers die betrokken zijn bij de aanpak armoedehotspots. Binnen de aanpak armoedehotspots gaan getrainde vrijwilligers het gesprek aan met inwoners en worden deze actief gewezen op regelingen of toeslagen waar zij mogelijk recht op hebben. Ook worden zij geïnformeerd over activiteiten in de wijk en worden zij waar nodig doorverwezen naar het wijkteam als er behoefte is aan een gesprek over zorg en ondersteuning.

Wethouder Froukje de Jonge: “Deze vrijwilligers zorgen er op deze manier echt voor dat inwoners krijgen waar ze recht op hebben, niet alleen financieel maar ook wat betreft activiteiten. Vaak blijkt eenzaamheid ook een groot probleem te zijn. Het is een feestje om van deze vrijwilligers te horen waar zij tegen aan lopen. Door hun bevindingen en ervaring kunnen we nog beter inspelen op wat nodig is.”

De wijken en straten waarin de vrijwilligers actief zijn, worden geselecteerd met behulp van de ‘StraatKubus’, een gemeentelijk systeem dat informatie geeft op straatniveau. Door gebruik te maken van deze informatie worden op straatniveau inwoners bereikt, waarvoor de aanpak armoedehotspots is bedoeld. Zo zijn er tussen mei en oktober 2017 in de wijk Tussen de Vaarten in totaal 665 adressen benaderd.

Wethouder de Jonge: “Deze bewoners hebben een brief ontvangen, waarna de vrijwilligers, soms meerdere keren, aan de voordeur zijn geweest. In 60% van de gevallen is er op deze manier persoonlijk contact geweest. De overige 40% heeft een brief ontvangen met informatie hoe ze indien gewenst, alsnog contact kunnen opnemen. Naar aanleiding van de gesprekken aan de voordeur bleek in 11% van de gevallen een huisbezoek gewenst, waarna advies gegeven kon worden op de verschillende terreinen.”