ALMERE - Op de grondwal langs Brugmark wordt een geluidsscherm geplaatst. Na klachten van bewoners over geluidsoverlast en daaropvolgend een onderzoek hiernaar is besloten tot de aanleg van een geluidsscherm. De werkzaamheden beginnen in de tweede helft van februari en duren tot begin april 2022.


Om het geluidscherm achter de Brugmark nummer 24 tot en met 46 te kunnen plaatsen wordt eerst het onkruid en de struiken in de berm langs de Noorderdreef verwijderd. De bomen (platanen) op de grondwal blijven staan. Daarna maken we de bestaande grondwal op circa 1 meter hoogte vlak en kan het 2 meter hoge geluidsscherm geplaatst worden. Dan planten we klimop (hedera) tegen het scherm. De berm zaaien we opnieuw in met gras en planten we een laag blijvend plantsoen.

Verkeersmaatregelen

Voor het uitvoeren van de groenwerkzaamheden en het plaatsen van het geluidsscherm zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. De afrit van de Noorderdreef naar de Noord- en Brugmark wordt naar verwachting een aantal keren een dag afgesloten. Het verkeer wordt dan tijdelijk via de Steigerdreef en De Steiger omgeleid. De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven. In de BouwApp melden wij een dag van te voren wanneer de afrit wordt afgesloten.