ALMERE - Voor de vacature van burgemeester van de gemeente Almere hebben 22 personen hun belangstelling getoond. Onder de sollicitanten bevinden zich 5 vrouwen en 17 mannen. Er zijn sollicitanten uit zowel het openbaar bestuur als bedrijfsleven.


Het burgemeestersambt in Almere is vacant door het vertrek van Franc Weerwind. Sinds 17 januari 2022 neemt Ank Bijleveld-Schouten het ambt waar.

Selectie

De komende periode spreekt commissaris van de Koning Leen Verbeek met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie.

Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Almere. De vertrouwenscommissie krijgt daarnaast inzicht in alle sollicitanten.

Vervolgens voert de vertrouwenscommissie gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling

Na de gesprekken stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar.

Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.

De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester van Almere in maart 2023 kan worden geïnstalleerd.