ALMERE - Dankzij de gezamenlijk inzet van de gemeente Almere en De Nieuwe Bibliotheek is met succes een aanvraag gedaan bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor een subsidie. Met de toekenning van deze subsidie van het Rijk kan de bibliotheek investeren in nieuwe vestigingen, ruimere openingstijden en meer activiteiten.

Het gaat om een tijdelijke regeling die speciaal bedoeld is voor bibliotheken.

Het kabinet wil de bibliotheken versterken en voor iedereen bereikbaar en beschikbaar maken. In totaal is in twee aanvraagrondes een subsidie van ruim € 1,3 miljoen toegekend.

Wethouder van cultuur Kees Ahles: 'We hebben een prachtige bibliotheek in de binnenstad, die ook als ontmoetingsplek dient voor inwoners en zo ook voorziet in een sociale en culturele behoefte. Met de ontvangen subsidie kunnen we de vestigingen in diverse stadsdelen verder opzetten. Dit vinden we belangrijk, want zo versterken we de voorzieningen dichtbij Almeerders.'

Annerie Brenninkmeijer (directeur De Nieuwe Bibliotheek): "We zijn erg blij met deze subsidie en kunnen het goed gebruiken in de stadsdelen buiten het centrum. De stad groeit hard en vraagt onze aandacht op veel verschillende manieren. De bibliotheek is steeds meer van belang voor de inwoners van Almere. We zijn trots op onze functie als plek waar de stad elkaar ontmoet, leert en een essentiële bijdrage levert aan sociale en culturele verbinding van de stad. Van boeken tot cursussen, van voorlezen tot voorstellingen, van filmhuis tot filosofieavonden. We zijn echt de huiskamer van de stad.'

Invulling

De subsidie wordt ingezet voor het realiseren van twee nieuwe vestigingen. Een vestiging in de Montessori Campus in Nobelhorst en een pop-up vestiging die (nog) niet gebonden is aan een vaste locatie maar door de stad kan bewegen. De locatie in Nobelhorst wordt een combinatie van een schoolbibliotheek en een vestiging voor de wijk. Deze locatie opent deze zomer. Voor de pop-upbibliotheek wordt een locatie gezocht.

Naast de nieuwe vestigingen gebruikt de bibliotheek het geld voor de bestaande vestigingen in Almere Poort en in Almere Buiten. Daar gaat het om het verruimen van de openingstijden met in ieder geval tien uur per week en het uitbreiden van de activiteiten.

Zorgplicht

De subsidie die is toegekend is een tijdelijke regeling vanuit het Rijk die alleen ingezet mag worden door de gemeente voor de versterking van het bibliotheeknetwerk. Hiermee bereiden gemeenten zich voor op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2026. Dan gaat een zorgplicht gelden. Dat betekent dat gemeenten de wettelijke taak krijgen om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Het is de bedoeling dat gemeenten vanuit de nieuwe wet ook financiële middelen gaan ontvangen om de opgebouwde voorzieningen te kunnen behouden.

Meer informatie: Gemeenten kunnen aan de slag met verstevigen bibliothekennetwerk | Nieuwsbericht | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)