FLEVOLAND - Voedsel en de stad, ofwel stedelijke voedselvoorziening, is een van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Hoe voeden we groeiende steden, in Nederland en de wereld op duurzame wijze in de toekomst? Voedsel lijkt nauwelijks op de agenda te staan rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Daarom nam Flevo Campus het initiatief 100 ambitieuze studenten, jonge professionals en experts samen te brengen om de eerste ideeën voor het oplossen van stedelijke voedselvraagstukken te bedenken.

Voedsel in de stad

Almere is, vanwege de ligging op het scharnierpunt tussen de metropoolregio Amsterdam en het Flevolandse agrarische achterland, een unieke plek om vorm te geven aan vernieuwing van de relatie tussen voedsel en de stad. Op 8 december 2017 kwamen in Almere meer dan 100 studenten en jonge professionals vanuit verschillende studierichtingen en schakels in de keten bijeen om ideeën te verzamelen. Studenten van Aeres Hogeschool, Wageningen UR, HvA, de HAS, UvA, Erasmus Universiteit, TU Delft, van verschillende nationaliteiten, van Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland, tot China en Maleisie. Tijdens 6 interactieve brainstorm-workshops werd het onderwerp bekeken vanuit verschillende perspectieven: stad in het land, land in de stad, stad maakt mens, mens maakt stad, mens als consument en mens als producent. Elke groep presenteerde haar ideeën en krantenkoppen op het podium. Deze werden vastgelegd in illustraties en samenvattingen en zijn uitgebreid te bekijken op de website van Flevo Campus.

Flevo Campus Denktank

Deze eerste oogst ideeën en plannen is slechts het begin. In januari gaat de Flevo Campus Denktank van start om de ideeën verder uit te werken. De Denktank wordt afgesloten tijdens het Grote Stedelijke Voedseldebat, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. De ideeën worden ook gebruikt om uitvoering te geven aan het Voedselmanifest MRA dat op 7 december door gedeputeerde Jan-Nico Appelman is ondertekend. Meer informatie over Flevo Campus Denktank vind je via de website van de Flevo Campus.