ALMERE - Om vuurwerkoverlast te bestrijden experimenteert de gemeente Almere dit jaar met een vuurwerkdetectiesysteem. Het systeem geeft via een app aan handhavers van de gemeente door waar vuurwerk wordt afgestoken. De gemeente heeft voor deze pilot negen sensoren laten plaatsen in Almere Haven. Stadstoezicht ziet via een online dashboard waar de vuurwerkhotspots in de wijk zijn. Zo kunnen zij gerichter toezicht houden. Ook detecteert het systeem de decibellen van een knal. Hiermee kan onderscheid gemaakt worden tussen legaal en illegaal vuurwerk. Er is gekozen is voor Almere Haven, omdat hier verhoudingsgewijs de meeste meldingen binnenkomen over vuurwerkoverlast.

Burgemeester Weerwind: “Het systeem geeft ons waardevolle informatie over de hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken en waar en wanneer dat gebeurt, buiten de toegestane afsteektijden. Daarnaast onderzoeken we of het systeem overlast terugdringt en daarmee een preventieve werking heeft.”

Degenen die worden betrapt op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden kunnen een boete verwachten van 100 euro. Jongeren onder de 16 jaar krijgen een doorverwijzing naar bureau Halt. Signaleren de handhavers dat er illegaal vuurwerk wordt afgestoken dan schakelen zij de politie in. Hiervoor kan de boete oplopen tot zelfs 400 euro. Jongeren onder de 18 jaar krijgen per afgestoken stuk illegaal vuurwerk een werkstraf van 20 uur.

De pilot draait van 1 december 2017 t/m 10 januari 2018 en wordt daarna geëvalueerd.