ALMERE - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor 2017 worden gesteld aan 27.000 Almeerders.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 24 augustus; de resultaten worden in maart 2018 verwacht.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Weerwind benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is belangrijk dat we weten hoe de inwoners veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente ervaren. Ik hoop daarom dat veel Almeerders de moeite nemen om de flinke vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we op wijkniveau uitspraken doen over de criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van politie en gemeente. Want op basis van dit onderzoek bepalen we of het beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen en kunnen we toekomstig beleid beter afstemmen op de wensen en ervaringen van de bevolking.”

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.

Meer informatie: www.veiligheidsmonitor.nl