FLEVOLAND - 26 september 2017 opende commissaris van de Koning Leen Verbeek het verbouwde, energieneutrale waterschapshuis van het Waterschap Zuiderzeeland officieel. Het waterschap werkt sinds de zomer van 2017 in een energieneutraal waterschaphuis.

Door efficiënt te verbouwen en verschillende duurzaamheidsmaatregelen te treffen, is een pand ontstaan dat klaar is voor de toekomst.

Serieus op weg

Waterschap Zuiderzeeland laat, naast de andere maatregelen die al worden getroffen, met dit pand zien dat ze serieus op weg zijn naar een volledig energieneutraal waterschap in 2050. In het verbouwde pand komt alles bij elkaar op de gebieden van identiteit, energie, materialen & grondstoffen, water & gezondheid. Het waterschap trof verschillende duurzame maatregelen die een bijdrage leveren aan het verkleinen van de CO2 uitstoot. Ook zijn veel materialen hergebruikt en materialen uit de primaire processen en technische tekeningen gebruikt. Zodat men ervaart dat je bij Waterschap Zuiderzeeland bent.

In 2025 klimaatneutraal

Waterschap Zuiderzeeland wil als grote energieverbruiker de eigen CO2 uitstoot zo klein mogelijk maken. 6.000 huishoudens gebruiken bijvoorbeeld net zo veel energie als nodig is om met gemalen Flevoland droog te houden. De effecten van klimaatverandering raken het waterschap direct. Door efficiënter met energie om te gaan en zelf duurzame energie op te wekken, is het waterschap in 2050 klimaatneutraal. Naast de aanpassing van het waterschapshuis, wordt gewerkt aan een duurzame renovatie van Gemaal Vissering. Ook worden er aanpassingen en optimalisaties gedaan aan de afvalwaterzuiveringen in Almere en Tollebeek. Tot slot worden er op verschillende locaties zonnepanelen geplaatst.