ALMERE - Het treinverkeer van en naar station Oostvaardersplassen is op Nieuwjaarsdag een aantal uren later op gang gekomen. Vanwege het feit dat er meerdere vernielingen zijn aangericht op het station reden er voor 10.30 uur geen treinen en zijn er bussen ingezet. Inmiddels komt het treinverkeer langzaam weer op gang.

Volgens een woordvoerder van de NS zijn er abri's vernield waardoor er een grote hoeveelheid glas op het perron en spoor lag.