AMSTERDAM/ALMERE - Het Openbaar Ministerie (OM) is met vier leden van een familie gevangenisstraffen tot zes jaar en schikkingen tot bijna vijf miljoen euro overeengekomen. De vier personen worden onder meer verdacht van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning.


De hoofdverdachte en leider van de organisatie, een 54-jarige man heeft ingestemd met de hoogste ontnemingsschikking van 4,9 miljoen en een gevangenisstraf van zes jaar. Het OM heeft beslag gelegd op zijn vermogen dat het grootste bleek. Zonder de procesafspraken zouden de eisen ongeveer een 1/3 hoger hebben gelegen. Tegen de andere drie leden van de familie waarmee procesafspraken zijn gemaakt is het OM strafeisen overeengekomen van 24 tot 48 maanden.

Met drie leden van de familie is het OM niet tot afspraken gekomen. Tegen hen zijn vandaag straffen tot 40 maanden geëist en forse geldboetes. Volgens het OM heeft de familie zich schuldig gemaakt aan ruim negentig miljoen euro aan ondergronds bankieren.

Ondergronds bankieren

De familie opereerde vanuit een bedrijfspand in Amsterdam Zuidoost dat volgens het OM als het hoofdkwartier fungeerde. Daarnaast werden panden gebruikt in andere delen van de stad waaronder in de Pijp en in Amsterdam Oost. Behalve handel in cashgeld bleek de familie ook te handelen in bitcoins, crypto-currency. De organisatie was al vele jaren actief. Het OM denkt zelfs al 16 tot 20 jaar.

Het onderzoek naar de familie startte eind 2019 na een TCI-tip waarin werd aangegeven dat meerdere leden van een familie al vele jaren in het ondergronds bankieren zouden zitten en grote geldbedragen zouden witwassen. In april 2022 werden na uitgebreid onderzoek elf verdachten aangehouden en is in 16 panden gezocht in Diemen, Amsterdam en Almere. Er is toen bijna anderhalf miljoen euro cashgeld aangetroffen. Verder zijn er luxe goederen in beslag genomen zoals dure horloges, voertuigen. Ook werden meubels met verborgen ruimten met daarin cashgeld, en geldtelmachine aangetroffen. Het onderzoek naar de familie is breed opgepakt. Bij de actie waren 225 mensen van politie, OM, Douane, gemeente Amsterdam, RIEC en specialisten van Defensie betrokken.

Facilitators georganiseerde criminaliteit

Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachten zelf geen direct geweld pleegden en beweerden dat ze alleen betrokken waren bij economische misdrijven. Maar volgens het OM ondersteunden ze eigenlijk criminelen die zich bezighielden met de import en verkoop van grote hoeveelheden cocaïne en over veel drugsgeld beschikten. En wist een aantal leden dat heel goed. Of in ieder geval dat de afkomst van de gelden ‘niet kosher was’, zoals één van hen toegaf op zitting. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de rol van bankiers die het geld tussen kopers en verkopers van verdovende middelen regelen, bijna even belangrijk is als de daadwerkelijke drugshandel zelf. Zonder geld is er geen handel, en zonder bankiers is er geen geld, stelde het OM vandaag op zitting.

In de nasleep van de actiedag zijn op last van de burgemeester de drie ‘handels’-panden van de familie gesloten. Het gaat om een reisbureau in De Pijp, een tropische winkel in Oost en een bedrijfspand in Zuidoost. De officier van justitie: “Niet eerder leidde het aantreffen van grote sommen geld en een verdenking van witwassen tot een dergelijk bestuursrechtelijk handhaven dat ook in stand is gebleven. Vervelend voor de verdachten. Maar ook wel een indicatie dat langzamerhand het inzicht komt dat facilitators in zaken van georganiseerde criminaliteit onmisbaar zijn en ook moeten worden aangepakt. “

Procesafspraken

De Belastingdienst heeft n.a.v. het onderzoek aan vier verdachten aanzienlijke aanslagen en boetes opgelegd voor de inkomsten die zij uit witwassen hadden genoten. Deze aanslagen heeft het OM bij drie van de verdachten in de procesafspraken betrokken. Met de procesafspraken is de kans op eindeloos doorprocederen aanzienlijk kleiner. Dat is in het belang van alle betrokkenen. Als de rechtbank met deze afspraken instemt dan draagt dat sterk bij aan de efficiënte afhandeling van deze zaak.

De rechtbank doet op 1 juli 2024 uitspraak.