FLEVOLAND - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een bedrijf uit de provincie Flevoland, dat zich bezig houdt met het verwerken van afvalproducten zoals gebruikte dierlijke en plantaardige oliën, vetten en dierlijke bijproducten, valsheid in geschrift. Het bedrijf heeft volgens het OM tijdens het leveren van het afval aan biodieselproducenten meerdere keren onjuiste papieren opgemaakt en gebruikt. Het OM legt het bedrijf een geldboete van 100.000 euro op en daarnaast doet het bedrijf afstand van een bedrag van 2.850.000 euro dat als wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden beschouwd. Dit bedrag zou overeen moeten komen met de omzet van het bedrijf door het gebruik van valse documenten. De directeur moet een geldboete betalen van 50.000 euro en krijgt een taakstraf opgelegd van 80 uur.


Onderzoek door politie

Uit onderzoek door de politie bleek, dat bij het leveren van het gemengde afval aan de biodieselproducenten, de documenten op onjuiste wijze beschreven waren. De strafbare feiten vonden plaats in 2016.

Herhaling van strafbaar feit voorkomen

Het bedrijf en de directeur hebben erkend dat de documenten in een aantal gevallen niet klopten. Het bedrijf heeft inmiddels passende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo wordt het personeel beter opgeleid, zijn er interne controlemaatregelen genomen en is er toezicht door een certificerende instelling. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft in de periode 2017-2022 toezicht uitgeoefend binnen het kader van de verleende omgevingsvergunning. De ervaringen in het toezicht zijn gunstig: het bedrijf onderhoudt een goed contact met de Omgevingsdienst en lost geconstateerde gebreken op.