ALMERE - Een kantoorgebouw aan de P.J. Oudweg in Almere-Stad is hedenmorgen ontruimd. Volgens de politie zou er een melding zijn geweest waarbij is aangegeven dat er explosief materiaal ligt.


Bij het kantoorverzamelgebouw van New Day, waar meerdere bedrijven ruimtes huren, zijn inmiddels alle mensen uit het pand en opgevangen in de lobby van het nabijgelegen WTC.

De omgeving is ruim afgezet met linten in afwachting van de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD)