ALMERE/HARDERWIJK - Een 60-jarige man uit Harderwijk heeft zich schuldig gemaakt aan ontucht met een patiënt in de tbs-kliniek in Almere. De man werkte in de Oostvaarderskliniek als sociaal therapeut. De rechtbank Midden-Nederland legt de man een gevangenisstraf op van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook mag de man niet meer als therapeut werken.


Sperma bewaard in wc-papier

De vrouw is patiënt in de tbs-kliniek en zit al ruim 20 jaar in het tbs-regime. Eind mei vorig jaar deed zij bij de zedenpolitie melding van verkrachting. Zij vertelde dat in februari van dat jaar een medewerker van de kliniek seks met haar had terwijl zij een kamer moest schoonmaken. Met een stukje wc-papier heeft de vrouw het sperma van de man opgevangen en bewaard. De vrouw deed dit naar eigen zeggen om bewijs te verzamelen. Volgens haar zocht de man al wekenlang seksueel contact. Zo betaste hij haar en zou hij zichzelf hebben bevredigd in haar bijzijn. Omdat zij wilde dat dit gedrag stopte – en bang was dat niemand haar zou geloven – heeft zij het bewijs van de seks bewaard in een stukje wc-papier.


Meer gebeurd

Toen de man geconfronteerd werd met het bewijs van de vrouw heeft hij toegegeven seks met haar gehad te hebben. Volgens hem gebeurde dat op vrijwillige basis. De kliniekmedewerker ontkent dat er in de weken voorafgaand aan het seksueel contact ongewenste intimiteiten hebben plaatsgevonden, hij had juist een goede band met de vrouw. De rechtbank kan niet vaststellen wat er in de periode voorafgaand aan de seks heeft plaatsgevonden. Het verhaal van de vrouw roept te veel twijfels op. Maar dat er meer is gebeurd dan het normale contact gelooft de rechtbank wel.


Ontucht

De man heeft seks gehad met een kwetsbare vrouw. Daarmee is hij niet alleen een morele grens overgegaan, maar ook een strafrechtelijke grens. Uit de wetsbepaling waarin ontucht in dit soort verhoudingen strafbaar is gesteld volgt dat de wetgever bescherming wil bieden tegen seksuele benadering van patiënten of cliënten door hulpverleners. Zelfs wanneer een cliënt het initiatief neemt moet een hulpverlener zich bewust zijn van zijn bijzondere en professionele verantwoordelijkheid. In dit geval is er sprake van ontucht. De man was sociaal therapeutisch medewerker en had inzicht in het dossier van de vrouw en was aanwezig bij patiëntbesprekingen over de vrouw. Er was daarmee sprake van een behandel- of zorgrelatie. Achteraf heeft hij ook aangegeven dat wat hij heeft gedaan niet goed was omdat het slachtoffer een patiënt was en hij haar had moeten beschermen. Hij was zich dus bewust van het feit dat hun relatie niet gelijkwaardig was.


Beroepsverbod

De man is inmiddels ontslagen en is naar eigen zeggen ook een groot deel van zijn sociale contacten kwijtgeraakt. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Als stok achter de deur is een deel van de 18 maanden celstraf voorwaardelijk. Ook legt de rechtbank de man een beroepsverbod op voor 5 jaar om te voorkomen hij opnieuw in een risicovolle situatie komt.