ALMERE - De burgemeester van Almere heeft het besluit om een notariskantoor te sluiten onvoldoende gemotiveerd. Dat is het oordeel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. De burgemeester sloot het pand omdat de notaris het criminele circuit zou faciliteren en daarmee een gevaar is voor de openbare orde. Volgens de voorzieningenrechter is dat laatste onvoldoende toegelicht en moet de burgemeester zijn besluitvorming nader onderbouwen.

Uit ambt gezet
De notaris houdt zijn kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere en heeft in totaal 9 medewerkers in dienst. In februari van dit jaar is hij door de Kamer van Notariaat uit zijn ambt ontzet omdat hij tuchtrechtelijk een ernstig verwijtbare misstap zou hebben begaan. Hij is tegen deze beslissing in hoger beroep gegaan; die uitspraak wordt in februari 2021 verwacht. Vorige maand is de notaris geschorst in de uitoefening van zijn ambt.

Sluiting kantoor

Tegen de notaris loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Zo wordt hij onder andere verdacht van witwassen. Volgens de politie heeft hij contact met meerdere criminelen en faciliteert hij deze personen door het opmaken en passeren van aktes. Als deze klanten het notariskantoor bezoeken, kan dit zorgen voor een gevaar voor de openbare orde. Aldus de politie. Op basis van deze informatie stelt de burgemeester van Almere dat het aannemelijk is dat de notaris met zijn kantoor het criminele circuit faciliteert en dat het als zodanig bekend staat. Dit levert volgens de burgemeester op zichzelf een gevaar op voor de openbare orde en rechtvaardigt een sluiting van het kantoor.

Onvoldoende gemotiveerd
Inhoudelijk voert de notaris aan dat de conclusies van de politie geen sluiting rechtvaardigen. Hij is van mening dat hem enkel onzorgvuldig handelen verweten kan worden, maar dat hij daarvoor al tuchtrechtelijk is berispt. De voorzieningenrechter oordeelt dat de besluitvorming rondom het sluiten van het notariskantoor gebrekkig is geweest. De burgmeester wijst op acht voorbeelden die hebben bijgedragen aan de sluiting. De voorzieningenrechter is van mening dat zeven van die acht voorbeelden niet dusdanig concreet zijn dat kan worden vastgesteld wat de exacte rol en wetenschap van de notaris was. Ook blijkt uit die voorbeelden niet wat de criminele activiteit is die de notaris gefaciliteerd zou hebben. Volgens de voorzieningenrechter kan de burgemeester het besluit niet baseren op het resterende ene voorbeeld en is daarmee onvoldoende gemotiveerd waarom de openbare orde zal worden verstoord. Aangezien dit wel noodzakelijk is, moet de burgemeester dit in zijn beslissing beter motiveren. Tot slot concludeert de voorzieningenrechter dat de burgemeester niet alle belangen voldoende heeft afgewogen. Zo is onder andere onvoldoende rekening gehouden met de 9 medewerkers en de bediening van de bonafide klantenkring van het notariskantoor.