UTRECHT - Sinds maandagochtend 4 juli staan er in Midden-Nederland actievoerders, waarbij sprake is van blokkades van infrastructuur en distributiecentra in Utrecht, Woerden, Nieuwegein en Almere. De betrokken burgemeesters en het Openbaar Ministerie hebben vastgesteld dat dit blokkades betreft en geen demonstraties, waartegen moet worden opgetreden. Daarbij is, rekening houdend met overige inzetten in het land, afgewogen om op basis van een aantal criteria gefaseerd en proportioneel op te treden.


In Utrecht verzamelden zich tientallen boeren bij een distributiecentrum. Dit distributiecentrum levert ook veel aan kwetsbare groepen, zoals zorginstellingen, kinderdagverblijven en andere hulpbehoevenden. Omdat de blokkade al enige tijd gaande was, besloot de politie over te gaan tot handhaven na afstemming met de lokale driehoek. De afweging was dat de aanvoerlijn van voedsel naar zorginstellingen geen gevaar mag lopen. De aanwezige politie heeft hen vanavond dringend verzocht de blokkade op te heffen en kenbaar gemaakt dat anders tot handhaving zou worden overgegaan. De actievoerders hebben aan deze oproep gehoor gegeven.

Ook in Woerden, Hilversum, Nieuwegein en Almere wordt vanuit de politie opgetreden vanwege de risico’s voor de openbare orde en de verkeersveiligheid. Demonstreren mag, maar blokkeren niet. Daarom is ook in deze gemeenten actie ondernomen. In Hilversum is een gedeeltelijke afsluiting van het Mediapark op eigen initiatief van de actievoerders beëindigd.