ALMERE - Afgelopen zaterdag en zondag vond een actie plaats op het water van de Randmeren. De gezamenlijke actie op handhaving van de waterreglementen zijn uitgevoerd door de politie Midden-Nederland, politie Oost Nederland, de Landelijke Eenheid en Rijkswaterstaat. Deze is opgezet na meerdere meldingen en klachten over onveilige situaties op het water. Er zijn ruim 80 processen-verbaal uitgeschreven.

Met meerdere politie boten en waterscooters werden zowel zaterdag als zondag diverse waterrecreanten aangesproken en gewaarschuwd. Tussen Kampen en Nijkerk zijn ruim 60 processen-verbaal uitgeschreven voor onder andere voor snelheid overtredingen, waterskiën in gebieden waar dit niet is toegestaan, het niet gebruiken van het dodemanskoord door snelle motorboten, aanleggen aan boeien, geen of onvoldoende en reddingsvesten aanwezig hebben. Op het watergebied van Almere waren dit er ruim 20, voor onder meer varen onder invloed en overtreden van de snelheid met 60 km per uur. Om het waterverkeer voor alle recreanten veilig en aangenaam te houden werden de omliggende eilanden en het evenement Nawaka ook meegenomen in de surveillance.

Op de wateren rondom de provincie Flevoland wordt in samenwerking met diverse aanliggende politiekorpsen, de Landelijke Eenheid en netwerkpartners zoals de Provincie en Rijkswaterstaat de veiligheid gewaarborgd door watertoezicht en handhaving op overtredingen op het water.

Wat doet de politie op het water?
De politie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart. En op de Noordzee buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). Wij controleren bijvoorbeeld boten en jetski's in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de politie bij evenementen zoals Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas. Tot slot helpen de medewerkers van de politie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt of andere water gerelateerde incidenten.

Taken van de politie op het water
- Eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de vaarregels
- Veiligheid op het hoofdvaarwegennet bewaken, door controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van Arbowetgeving
- Ernstige scheepvaartongevallen behandelen en de toedracht onderzoeken
- Schepen controleren, onder meer lading, diploma’s en veiligheid
- Vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen controleren
- Opsporingsonderzoek naar zaken als ladingsdiefstal, fraudes met documenten en witwassen van crimineel vermogen
- Onderzoek naar gestolen vaartuigen
- Op de milieuregels letten. De politie controleert op verontreiniging op zee en zorgt voor het milieu van aangewezen natuurgebieden
- Ingrijpen bij overlast in recreatiegebieden, tijdens dregwerkzaamheden of bij scheepsongevallen